Administrativt støtteverktøy
for daglig drift og vaktorganisering
i Norsk Folkehjelp Sanitet
Velg nivå:
Brukernavn:
Passord:
 

Få tilgang til
Verktøyet

Video og skjermskudd
Se demonstrasjon
post@nfweb.no
Telefon: 47 91 77 77
 

 

NF web – nytt administrativt verktøy for lokale sanitetsgrupper.
 
                      
 
-          Sliter dere med å holde oversikt
           over førstehjelpsvakter?
-          Har dere struktur på
           møteinnkalling og referater?
-          Er mange dokumenter lagret på
           private pc-er og ikke tilgjengelige?
-          Trenger dere en felles kalender
           som alltid er oppdatert og alle kan
           se?
Da er NFWeb løsningen.
  
Sammen med StartSoft kan vi tilby et webbasert dataverktøy som kan hjelpe dere i hverdagen. Det er enda ikke laget noen pc-er som går på vakt for oss eller lager aktivitetene våre. Men vi tror og håper at noen grupper, og kanskje lag, kan forenkle hverdagen sin noe. Her er noen av mulighetene.
 
-          Alle medlemmer kan få tilgang og
           dermed alltid være oppdatert
-          Vakter legges inn i systemet
            straks etter bestilling
-          Aktuelle mannskaper får
           forespørsel på e-post eller sms
-          Mannskaper kan selv oppgi når de
           kan ta vakter
-          Innkallinger til møter gjøres
           direkte i programmet  og det kan
           legges ved vedlegg, bilder osv.
-          Utvalgsmedlemmer kan
           kommentere innkalling før møtet
-          Referat skrives direkte inn i
           innkallingen under møtet og da er
           hele jobben gjort
-          En felles kalender som alltid er
           oppdatert, legg inn neste EU-
           kontroll allerede i dag
-          Dokumenter går ikke tapt om en
           privat pc krasjer eller noen slutter
           i Folkehjelpa.
-          Nasjonale aktiviteter og
           dokumenter vises i deres lokale
           web.
 
På sentralt nivå har vi tatt kostnadene med å lage produktet med våre tilpasninger. Produktet er under stadig utvikling og nye gode løsninger kommer som en del av vår avtale.
På lokalt nivå må dere selv ta kostnaden med å abbonere på web-tjenesten.
 

Priser

NFWeb.no er et årlig abonnement på kr 1480.- inkl mva pr

Vakt Service er en egen modul med et årlig abonnement på kr 1380.- inkl mva

SMS meldinger er en egen modul med et årlig abonnement på kr 840.- inkl mva

 

For å teste ut kan dere logge gratis på i 14 dager. Deretter betaler dere for ett års abbonoment.

 

Spørsmål om web-løsningen kan stilles direkte til Startsoft, dere finner e-post og telefon på web-siden. Eller til Espen Brekke som har mest informasjon fra Norsk Folkehjelps side.

Andre produkter fra StartSoft:

Våre kunder sier...

 

Aktuelt

NFWeb.no en STOR nyhet for Norsk Folkehjelp
Nå introduseres NFWeb.no et internettbasert program som skal forenkle og forbedre hverdagen for de som arbeider med Norsk Folkehjelp sine Sanitetsgrupper
Les mer